Udvalg under menighedsrådet 2016-2020

Sammensætning af udvalg under menighedsrådet 2016-2020.

Forretningsudvalget:

Johnny Winther Holbech (formand),
Birte Kofod,
Anette Kaas og
Peter Hauge Madsen (kbf.).

Økonomiudvalget:

Johnny Winther Holbech (formand),
Birte Kofod, Taschiea Stender Alstrup
Jonna Hermann og
Anette Kaas.

Valgbestyrelsen:

Johnny Winther Holbech (formand),
Birte Kofod og
Anette Kaas.

Kirkegårdsudvalget: 

Poul Bech Hansen (formand),
Birte Kofod,
Ole Hansen, 
Poul Rostgaard og
Birthe Lise Nielsen

Kirkeudvalget:

Agnete Aabye Dam,
Jonna Hermann,
Birthe Lise Nielsen,
Bente Færgemand og
Jens Christian Hansen.


Boligudvalget:

Agnete Aabye Dam,
Ole Hansen,
Poul Rostgaard,
Poul Bech Hansen,
Lis Stormly og
Anette Kaas.

Musikudvalget:

Birte Kofod (formand, birtekofod@live.dk
Lis Stormly,
Birthe Lise Nielsen og
Majken Taxbro.

Arrangementsudvalget:

Poul Rostgaard (formand),
Bente Færgemand,
Birthe Lise Nielsen,  
Majken Taxbro og
Poul Bech Hansen.

PR-udvalget:

Lis Stormly, Poul Rostgaard og
præsterne.

Sogneaftenudvalg:

Jens Christian Hansen,
Tashiea Stender Alstrup,
Jonna Hermann,
Johannes Gregers Jensen og
Ulla Skou.

Menighedsplejeudvalget:

Jens Christian Hansen og
Majken Taxbro.

Børne- og ungdomsudvalget:

Jens Christian Hansen,
Anette Kaas og
Birte Kofod.

Kontaktperson til genbrugsbutikken:

Johnny Winther Holbech.

Kontaktpersoner til Sangmaratonudvalget:

Anette Kaas,
Johannes Gregers Jensen og
Johnny Winther Holbech.