Kirkens inventar

Orgelet

Det gamle klinkegulv blev skiftet ud med paradisgranit fliser. Det Pax´ske pulpitur blev sat op ved sideskibene. I det nordre sideskib blev der plads til kirkens kontor og et lokale, som tidligere har tjent som konfirmationsstue, men nu er sognemedhjælperlokale. Og så blev der gravet ud til en stor kælder i sideskibet mod syd hvor kirketjeneren bl.a. har kontor og redskabsrum.


Den nye og den gamle altertavle

Den nye altertavle

Den gamle altertavle, som stammer fra 1885, hænger også i kirken. Det er en kopi af Carl Blochs maleri "Kristus Consolator". 

Originalen hænger i Hörups Kyrka i Skåne.

Sædemanden


Døbefonden

Døbefonten fandt sin oprindelige (centrale) plads her i forbindelse med ombygningen. Tidligere var barnedåben ikke et element som sådan i forbindelse med gudstjenesten. Mange gange foregik barnedåben lørdag eftermiddag og kun lige den nærmeste familie var med.Døbefonten er kirkens ældste inventar. Den stammer tilbage fra det gamle kapel og dateres således til omkring år 1300. Den stammer fra Gotland og er lavet af gotlandsk sandsten. Døbefonten bærer spor af brun og blå bemaling.
Dåbsfadet af messing blev skænket kirken af Malermester Kofoed i 1917.


Lysekronen

Korets store lysekrone er fra 1620 og lavet i Lübeck. Den er lidt over en meter i diameter og har 8 arme for oven og 8 forneden. Lysestagerne på alteret menes at stamme fra samme tidspunkt, men hvor de er lavet vides ikke. De er 48 cm høje og vejer 9 kg.


Glasmosaikkerne

Glasmosaikkerne i koret blev opsat i 1954. Det var daværende Provst Viggo Nielsens ide og de blev lavet af professor ved Kunstakademiet Kresten Iversen. De er bygget over lignelsen om sædemanden. Det store billede viser sædemanden, og de øvrige tegner et billede af vejen - klippegrunden - tidslerne og den gode muldjord.