Du er her: 

Orienteringsmøde tirsdag den den 18. august klokken 19.30

Orienteringsmødet 9. juni er flyttet til 18. august

I seneste kirkeblad (udsendes i indeværende uge (21)) annonceres der med et orienteringsmøde i Præstegårdsladen, 

Uddrag af teksten i kirkebladet:

"Menighedsrådsvalget tilrettelægges således, at der afholdes et orienteringsmøde, svarende til det årlige menighedsmøde.

Her vil der blive orienteret om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orienteret om det kommende menighedsråds opgaver. Der vil blive drøftet visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Der vil blive redegjort for det seneste års regnskab samt det kommende års budget, og der vil blive orienteret om datoer og regler for opstilling og valgforsamling."

Mødet er flyttet til tirsdag den 18. august i Præstegårdsladen Pistolstræde 12

Johnny Winther Holbech
formand

Del dette: