Du er her: 

Stillingsopslag: Kirketjener ved Sankt Nicolai Kirke

En stilling som kirketjener ved Sankt Nicolai Kirke, Rønne sogn er ledig til besættelse pr. 1. september 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver for Rønne Sogns menighedsråd:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter – her under ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum. Oprydning her efter.
 • Rengøring i kirke og kirkerum og sognegård.
 • Gensidig vikardækning ved deltidskirketjenerens sygdom, ferie og fridage.
 • Indkøb af diverse ting til kirken.
 • Kunne løse lettere tekniske- og IT-opgaver, kontakt til- og tilkalde håndværkere og øvrige leverandører.

Rønne Sogn har 11546 antal indbyggere.

Der er 4 præster og 9 andre ansatte i sognet her under i alt 1½ kirketjener. Sognet er kendetegnet ved en god kirkegang og et rigt musikliv.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og velvedligeholdt, og at du møder mennesker i alle livets situatione  med smil og varme.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.

Vi forventer at:

 • Du er imødekommende, venlig og serviceminded
 • Du er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver.

Der udover at:

 • Du har teknisk sans og flair.
 • Du kan anvende IT på rimeligt brugerniveau.
 • Du kan gå til hånde med de opgaver, øvrige ansatte har brug for hjælp til.
 • Du har godt humør og er omgængelig.

Hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelse sker ved Rønne Sogns Menighedsråd beliggende i Rønne.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er  rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen Birte Kofod på telefonnummer 20275714/mail 7552@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Birte Kofod, Ingefærløkken 3, 3700 Rønne  eller på mail til 7552fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. april.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18..

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

Del dette: