Skt. Nicolai Kirke

Præster

 

Johannes Gregers Jensen
Søborgstræde 11
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 31 95 mobil 40 15 34 36
E-mail: joje@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdag til fredag 12.00-13.00
Peter Hauge Madsen
Åvej 2
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 83 95 
E-mail: phma@km.dk  
Træffes bedst:
Mandag og onsdag 08.30-09.30.
Tirsdag og torsdag 17.00-18.00.
Ansvarshavende redaktør.

 

Ulla Skou
Søndergårds Allé 1
3700 Rønne
Tlf 56 95 30 95 mobil 30 54 82 30
Mail: usr@km.dk
Træffes bedst: Tirs. - fre. kl. 11 - 12.

 

 

 

 

 

 

 

Henriette Ry Nielsen
Sogne- og sygehuspræst.
Tlf. 29 12 72 74
Mail: hern@km.dk

Sognemedhjælper

Karenbodil Leth Madsen
Åvej 2 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 00 85  
E-mail: karenbodil@sctnico.dk 

Organist

Ilona Lobmayer
Tlf.: 56 95 34 95
Mobil: 51 19 34 95

E-mail: organist.sctnico@gmail.com

Organistassistent og leder af børnekor

Jørgen Messerschmidt

Tlf. privat 29444478 

E-mail: sarramagna@gmail.com

 

 

Kordegn

Martin Sørensen
Telefon privat: 56 95 37 95
E-mail: mas@km.dk

 

 

Kasserer

Bettina Pedersen
Tlf.: 56 95 38 95 
E-mail: kasserer@sctnico.dk

 

 

Kirketjenere

Christian Møller
Sejersvej 19
3700 Rønne
Telefon privat: 28 78 20 89
Mobil arbejde: 40 28 35 95
E-mail arbejde: kirketjener@sctnico.dk

 

 

Ingrid Dam
Blykobbevej 13
3700 Rønne
Mobil arbejde: 24 24 38 95

 

 

Korsanger

Korsanger:
Gitte Kofoed
Telefon privat.: 56 91 38 39

 

 

Menighedsrådets formand

Johnny Winther Holbech
E-mail: jowiho16@outlook.dk

 

 

 

 

cookie information