Hvad gør jeg, hvis jeg vil løse sognebånd?

Sognebånd

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn.

Ønske om sognebåndsløsning fremsættes personligt til den præst, man ønsker at løse sognebånd til. Blanketter for sognebåndsløsning kan fås ved henvendelse på kordegnekontoret eller til præsten. Man har endvidere mulighed for at udøve sin valg- og stemmeret til menighedsrådet i det sogn, man har løst sognebånd til.

Se på Kirkeministeriets Borgerportal yderligere oplysninger om sognebåndsløsning.