Skt. Nicolai Kirke

FUK-stævnet 2009

   Sct. Nicolai Kirkes Børne- & Ungdomskor deltog ? som i 2007 - også i dette års korstævne, arrangeret af FUK på Bornholm. Deltagerne kom fra Svaneke/Ibsker, Nexø, Aakirkeby, Rønne og Hasle/Rutsker. Men som noget særligt havde vi besøg fra Skovlunde Kirkes kor. Det betød, at vi blev i alt 57 sangere ? og dermed et nok så stort kor. Desuden deltog de lokale korledere samt Skovlunde Kirkes korleder, Mie Korp Sloth, der instruerede og dirigerede koret. Med var også den dygtige pianist Trine Byrial-Kristensen, ligeledes Skovlunde.

   Korstævnet formede sig som et weekendlejrophold på lejrstedet ?Bækkely? i Snogebæk med afsluttende musikgudstjeneste i Nexø Kirke. Her medvirkede også pastor Lars Jensen med en andagt og Rønne Kirkes organist, Kevin Duggan, der rammede gudstjenesten smukt ind med et festligt præ- og postludium.

   ?Uden mad og drikke duer helten ikke?.  Helene Koefoed-Jespersen i køkkenet sørgede på bedste vis for, at alle sangerne kunne yde en solid indsats. Hun servede velvalgte og varierede måltider og forfriskninger, herunder frugt og god kage!

   Der var også tid til at dyrke det sociale. Sangerne lærte nye kammerater at kende, dels under øvelserne, men dels også i pauserne og ved hyggesnak på værelserne om aftenen. Der er god mulighed for at lege på ?Bækkely?. Der er forskellige legeredskaber, såsom gynger, karrusel og
mooncars. Men der er også god plads til sjipning og boldspil. Og alle disse muligheder blev flittigt brugt.

   Der er heller ikke langt til stranden. Derfor var det oplagt at tage en travetur til Snogebæk Havn med stop ved Brugsen og Kjaerstrup Chokolade. Det gode vejr tillod også en lang tur langs strandkanten, hvorefter alle var godt trætte og tørstige.

   Et særligt højdepunkt var stævnets festaften, hvor korene sang for hinanden, men også præsen-terede forskellige lege og konkurrencer. Opfindsomheden var stor, så man fik rørt sig og moret sig godt sammen.

   I det hele taget var hele den sangglade flok indstillet på at lære og på at yde en maksimal indsats. Derfor blev der øvet meget og koncentreret, ja, hele repertoiret blev lært udenad. Noget hjemmefra ganske vist, men ikke så lidt ved selve stævnet. Det betød, at alting gik op i en højere enhed til den afsluttende koncert, hvor glade stemmer fyldte kirkerummet til glæde for alle de fremmødte. 
   Et tema på korstævnet var ?menneskets værdi?.  At Gud, som i sin kærlighed og omsorg sørger for himmelens fugle, som ikke sår, høster eller samler i lade, så meget desto mere vil sørge for os ? for vi er, sagt med Jesu ord, meget mere værd end mange spurve.

                                                                                                          Poul Lykke Nielsen,
                                                                                                                stævneleder
  

cookie information