Unge/teenklub

Hvis du går i 6.kl. eller derover og har lyst til at være med i en klub, hvor Gud, sjove og hyggelige aktiviteter er en del af en klubaften, så er du velkommen til at henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085 for nærmere information.