Telefonkæden

Ønsker du daglig telefonkontakt, hvor du får talt med et menneske om, hvordan du har det?
Du ringes op hver dag af den samme person, og evt. ringer du derefter videre til din kontaktperson.

Henvendelse ang. telefonkæden kan ske til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen,
tlf. 5695 0085 eller mail: karenbodil@sctnico.dk .