Småbørnssang

Småbørnssang er for børn fra ca. 9 måneder til 4 år sammen med deres forældre eller bedsteforældre. Vi synger salmer og børnesange. Laver fagter, danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra bibelen. Vi hører musik.

Der er småbørnssang én gang om måneden - som regel den 2. tirsdag i hver måned kl.16.00. Småbørnssang varer ca. 30 min. Der er mulighed for at få lidt frugt og vand, når vi er færdige. Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i Rønne. Det er gratis at være med. Tag sutsko, gymnastiksko eller strømper på til småbørnssang.

Tilmelding så vidt muligt senest dagen før kl.12.00 til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 56 95 00 85, mail:karenbodil@sctnico.dk

Datoer i efteråret 2018: 11. sept., 9. okt., 13. nov. og 11. dec.